Adarna: Talaan ng mga Gamit

Ang pahinang ito ay tungkol sa larong Adarna.

Kung nais ng mga manlalaro na mapadali ang kanilang paglalakbay sa Berbanya, narito ang talaan ng mga gamit. Para naman sa mga bagay na ikadadali ng laro? Huwag makipaglaban hangga’t walang nakikitang talaan at kamang malapit.

(This page is for the game Adarna. For players who would like to make their journey around Berbanya as smooth as possible, here’s our item table. As for general tips for the game? Try to avoid the enemies until you encounter a save point near a bed. Then grind away.)

Pangalan ng Gamit Gamit Kinalalagyan May Taglay Bili Benta
Tinapay Nagbabalik ng 150 na buhay Kahit anong pamilihan 20G 10G
Inihaw na Isda Nagbabalik ng 50% na buhay Kahit anong pamilihan 60G 30G
Mansanas Nagbabalik ng 200 na buhay Kahit anong pamilihan 20G 10G
Melon Nagbabalik ng 350 na buhay Kahit anong pamilihan 25G 12G
Tsaa Nagbabalik ng 50% na mahika Kahit anong pamilihan 100G 50G
Lemonada Nagbabalik ng 30% na mahika Kahit anong pamilihan 60G 30G
Tubig Nagbabalik ng 10% na mahika Kahit anong pamilihan 50G 25G
Banal na Tubig Nagbabalik ng 90% na buhay at 100% na mahika Kahit anong pamilihan 500G 250G
Mahiwagang Pagkain Nagbabalik ng 90% na buhay at 5% na mahika Kahit anong pamilihan 500G 250G
Pangunang Lunas Tinatanggal Lahat ng Karamdaman Kahit anong pamilihan 100G 50G
Matinding Lunas Nagbibigay buhay sa namatay na kakampi. Kahit anong pamilihan 300G 150G
Medalyon Isang bagay na habol ng mga banyaga at maari nila itong palitan ng isang malakas na gamit kapag nasagot mo ang kanilang mga katanungan. Mabibili lang ito sa kahit anong pamilihan sa oras na nakuha na ni Juan ang ibong Adarna. 1500G 750G
Pangil ng Tigre Tigre 20G 10G
Kuko ng Leon Leon 50G 25G
Gamit ng Mangkukulam Mangkukulam 100G 50G
Itim na Diwa Aswang 200G 100G
Pulang Diwa Bal-bal 200G 100G
Luntiang Diwa Wakwak 200G 100G

Mark Detroit Tañeca

Look! It's a state! No? It's a basketball team! No? Yeah I know, my name is somewhat unique. They call me Detroit or simply Troit for short and nope! I don't play basketball or a fan of it. I am currently studying at Asia Pacific College and I love making games since I was a child and I also love sketching, crafting, everything about arts.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.