Adarna

Overview

TITLE / TITULO: Adarna
GENRE / URI: Role-playing, Educational (RPG, Pang-Edukasyon)
RELEASE DATE / INILATHALA: March 7, 2015 (7 Marso, 2015)
GAMEPLAY LENGTH / HABA: Approximately 1 hour and 30 minutes (Mahigit-kumulang 1 oras, 30 minutos)
PLATFORM / PLATAPORMA: PC
LANGUAGE / WIKA: Tagalog

ENGLISH DESCRIPTION:
A turn-based RPG that is loosely based on the 17th century corrido written by José de la Cruz, Adarna follows the journey of Prince Juan and his two older brothers, Princes Pedro and Diego. The King of Berbanya has fallen sick and the only cure for his disease is a song from the legendary Adarna Bird. One by one, the older brothers set off in search for the creature but the years pass by without them returning. Juan then decides to take matters into his own hands and convinces his parents — afraid for their remaining son — to let him go on the same quest.

PAGLALARAWAN SA TAGALOG:
Maluwag na ibinatay sa koridong isinulat ni José de la Cruz noong ika-17 na siglo, sinusundan ng Adarna ang paglalakbay ni Prinsipe Juan at ng kangyang mga kapatid na sina Prinsipe Pedro at Prinsipe Diego. Tinamaan ng malubhang karamdaman ang Hari ng Berbanya, ngunit ang natatanging panlunas lamang dito ay ang awit ng maalamat na Ibong Adarna. Paisa-isang umalis sina Pedro at Diego upang hanapin ang ibon, ngunit ilang taon ang nakalipas at hindi pa rin sila nakakabalik. Nagpasya si Juan na gumawa ng sariling paraan at kinumbinsi ang kanyang mga magulang — na natatakot para sa kanilang natitirang anak — na hayaan siyang tahakin ang landas na pinagdaanan ng kanyang mga kuya.

Trailer

 

Credits

Original Title (Orihinal na Pamagat)
Corrido and Life Lived by the Three Princes, children of King Fernando and Queen Valeriana in the Kingdom of Berbania

Korido at Buhay na Pinagdaanan ng Tatlong Prinsipeng anak nina Haring Fernando at Reyna Valerina sa Kahariang Berbanya

Original Writer (Orihinal na manunulat)
José de la Cruz

Core Team (Pangunahing Koponan)

Lead Writer (Punong Manunulat)
Jon Adam Reyes

Assistant Writer (Karagdagang Manunulat)
Beatrice M.V. Lapa, PhD

Editor (Patnugot)
Arvin Cabang

Game Designer (Taga Likha ng Laro)
Mark Detroit C. Tañeca

Artist (Tagaguhit)
Eunice Grace Gatdula

Lead QA (Punong Tagasuri)
Neil Alcuran

QA Team (Tagasuri)
Jon Adam Reyes
Mark Detroit C. Tañeca
Beatrice M.V. Lapa, PhD
Erin Isobelle Yap
Sheryl Lim

Producer (Taga-pagpaganap ng Produksyon)
Beatrice M.V. Lapa, PhD

Additional Assets (Karagdagang Bagay)

Additional Art (Karagdahang Tagaguhit)
Bon Ink Creations (BICs)(Icons)
Inquisitor (Tilesets)

Music (Karagdagang Musika)
D.C. Kairi Sawler
JDB ARTIST

Additional Scripts (Karagdagang Ruby Scripts)
Enu
Atoa
Mr. Bubble
Kylock
Cairn
Epinor Flameblade
Enelvon Siolach
Ccoa
MogHunter
Zeriab

Gallery

Press Kit

You may download our press kit here.
Press Kit – Adarna

8 thoughts to “Adarna”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.